Grönt kort 2018

1a steget – Grönt kort

Om du tar grönt kort får du tillräckliga praktiska och teoretiska kunskaper för att kunna börja spela ute på banan och i samband med att det så kallade uppspelet är klart blir du registrerad i golfens IT-system och får ett Golf-ID samt officiellt handicap. Detta ger dig möjlighet att skaffa ett medlemskap i en klubb, förhoppningsvis hos oss, och börja njuta av en fantastisk fritidssysselsättning som garanterat kommer ge dig mycket, både socialt, hälsomässigt och idrottsligt. 

En grov indelning av en utbildningsstegen för grönt kort ser ut så här:

Steg 1: Teori och praktiska pass under 3-4 kalenderveckor. Mellan passen så mycket egen träning som möjligt.
Steg 2: Fadderrundor med någon som redan är etablerad golfare. Om du saknar kompisar som spelar så har vi flera medlemmar som gärna hjälper till.
Steg 3: Uppspel, dvs en enklare test av praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper.
Steg 4: Registrering av uppgifter i golfens IT-system och du får ditt Golf-ID samt registrering av handicap (normalt 54).

För att stötta dig ytterligare erbjuder klubben sedan uppföljnings- och fortsättningskurser. Vi berättar mer om det under kursens gång, men det är lika bra att säga det på en gång – grönt kort ger dig en bra start, men för att verkligen kunna njuta av spelet så behöver du fortsatt träna och spela frekvent. Golf är lite som att lära sig cykla, men det är en lite högre tröskel för att komma igång.

Avgifterna för 2018 är ännu inte bestämda, men om du är intresserad kan du redan nu anmäla ditt intresse. Vad som är säkert är att avgiften kommer täcka både kursmaterial, lån av utrustning under kursens gång samt ett bra erbjudande om både medlemskap och fortsättningsträning efter avslutad grundutbildning.

Tel: 0320-14220
e-post: info@marksgk.se