Aktivitetskommittéen

Hans Karlsson  Sammankallande

Hans Karlsson
  Skicka E-post
  0320 - 311 62
  0708 - 50 21 45

Göran Axbrink  Ledamot

Göran Axbrink
  Skicka E-post

  0739 - 02 61 53

Anette Nythe  Ledamot

Anette Nythe
  Skicka E-post
  0320 - 137 90
  0706 - 64 27 01

Uno Johansson  Ledamot

Uno Johansson
  Skicka E-post
  0320 - 725 30
  0705 - 60 24 85

Bo Lundh  Ledamot

Bo Lundh
  Skicka E-post

  0708 - 46 74 44

Lars Flack  Ledamot

Lars Flack
  Skicka E-post
  0320 - 153 57
  0738 - 41 49 50

Jan Ruud  Ledamot

Jan Ruud
  Skicka E-post

  0709 - 74 53 60

Mats Blidefelt  Ledamot

Mats Blidefelt
  Skicka E-post
  0320 - 103 63
  0702 - 95 88 80

Jan Welander  Ledamot

Jan Welander
  Skicka E-post

  0705 - 51 66 02

Monica Olofsson  Ledamot

Monica Olofsson
  Skicka E-post
  0320 - 630 07
  0708 - 92 74 35