Styrelsen

Ann-Marie Ivarsson  Ordförande

Ann-Marie Ivarsson
  Skicka E-post
  0320 - 107 38
  0703 - 31 87 27

Niklas Sällström  Vice ordf. & sekreterare

Niklas Sällström
  Skicka E-post
  0320 - 156 45
  0709 - 25 42 00

Göran Axbrink  Kassör

Göran Axbrink
  Skicka E-post
  031-3226153
  0739 - 02 61 53

Henrik Karlsson  Ledamot

Henrik Karlsson
  Skicka E-post
  0320 - 20 57 50
  0708 - 40 80 67

Anette Nythe  Ledamot

Anette Nythe
  Skicka E-post
  0320 - 137 90
  0706 - 64 27 01

Claes Forsberg  Ledamot

Claes Forsberg
  Skicka E-post
  0320 - 477 10
  0706 - 43 99 30

Marianne Eklöf  Suppleant

Marianne Eklöf
  Skicka E-post
  0320 - 478 50
  0735 - 34 99 95

Peter Bengtsson  Ledamot

Peter Bengtsson
  Skicka E-post

  0704850793