Valberedning

Agneta Henriksson  Sammankallande

Agneta Henriksson
  Skicka E-post
  0320 - 400 80

Uno Johansson  Ledamot

Uno Johansson
  Skicka E-post
  0320 - 725 30
  0705 - 60 24 85