Tävla på Marks GK

Spelsätt - Sätten att spela är Singelspel, Parspel och Lagspel.

Speltyper - Det finns två huvudtyper av golfspel, Slagspel och Matchspel, som kan spelas enligt något av ovan angivna spelsätt. I Slagspel summeras resultatet för alla hålen i ronden till ett resultat. I Matchspel avgörs varje hål. Matchen är avgjord när sidan med sämst resultat inte längre kan kvittera eller vinna matchen. Spelhandicap reduceras så att sidan/spelaren med lägst SHCP får 0 slag och de övriga får respektive mellanskillnad.

ST – Slagtävling, bollen skall hålas ut oavsett hur många slag som behövs.
SG – Slaggolf, antal slag är maximerat till hålets par + 5 slag, normalt plockas bollen upp efter par + 4 - för att hålla speltempo.
PB – Poängbogey, antal slag på respektive hål omräknas till poäng, normalt plockas bollen upp när ingen poäng längre kan erhållas - för att hålla speltempo.

Spelformer – I huvudsak anges här de spelformer för par- och lagspel som används vid tävlingarna på Marks GK.

Fyrboll (=Bästboll), 2 spelare
Båda spelarna spelar sina egna bollar och redovisar båda på scorekortet. Den boll som har bäst resultat på respektive hål blir lagets resultat på hålet. SHCP reduceras till 90%.

Scramble, 2-4 spelare
Alla spelare i laget spelar sin boll och därefter väljer man den boll som man tycker är bäst placerad, läget markeras. Inom ett scorekort från denna plats spelar samtliga spelare sina bollar. Samma förfarande vid varje slag tills bollen är hålad. SHCP beräknas som en procentsats av lagets sammanlagda SHCP, beroende på antalet spelare.

Texas Scramble
Scramble med tillägget att ett visst antal utslag per spelare måste användas. De återstående väljs fritt i laget.

Florida Scramble
Scramble med tillägget att spelaren som slagit till läget man väljer inte får slå nästa slag.

Foursome, 2 spelare
Laget väljer vilken spelare som skall göra utslag på jämna respektive udda hål. Spelarna skall efter utslaget slå varannat slag på samma boll. SHCP är medelvärdet av spelarnas SHCP.

Greensome, 2 spelare
Båda spelarna gör utslag. Vid andra slaget väljer vilken man boll som skall spelas vidare på. Den som inte gjorde utslaget skall spela andra slaget och därefter spelas varannat slag. SHCP är 60% av lägst SHCP i laget + 40% av högst SHCP.

Irish Greensome
Samma som greensome, men med ett undantag. Båda spelarna gör utslag. På par 4 och par 5 slår man sedan en gång på varandras boll innan man väljer vilken boll man skall spela vidare på.

Se vidare i Spel- och Tävlingshandboken